Miljøminister Magnus Heunicke har midlertidigt suspenderet Miljøstyrelsens vejledning til udledning af spildevand i Danmarks havområder.

Det kan blive første vigtige skridt mod et stop for, at virksomheden RGS Nordic kan sejle giftigt spildevand fra den norske olieindustri til Danmark og udlede det i det lille havområde Agersø Sund syd ved Skælskør. Men også for brugen af såkaldte blandingszoner.

Og det glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Det er en stor delsejr for vores havmiljø og i særdeleshed for Agersø Sund. Det er absurd, at virksomheden RGS Nordic kunne få lov til at overskride grænseværdierne for giftige stoffer ved at etablere en blandingszone, hvor spildevandet ikke renses, men i stedet fortyndes med havvand, siger hun om miljøministerens beslutning.

Læs mere: Sådan ender norsk olie-spildevand i dansk hav

Miljøministeren har ellers længe holdt fast i, at Danmark på grund af internationale forpligtigelser ikke kan sige nej til at importere forurenet udenlandsk industrispildevand og udlede det i dansk hav.

Læs mere: Stop giftigt spildevand i dansk hav!

Men nu har han altså ændret holdning.

- Jeg håber, at det her er nye signaler fra miljøministeren og regeringen, og at vi fremadrettet vil se flere politiske tiltag, der kan beskytte vores hav og sikre en genopretning af den pressede natur under havoverfladen, siger DN-præsidenten.

 Forurening i dansk hav

Det danske hav er i forvejen presset af udledning af kvælstof fra landbruget og intensivt fiskeri.

 Det sidste vores hårdt pressede havmiljø har brug for, er mere forurening.

 DN arbejder lige nu politisk for at stoppe udledningen af giftigt spildevand i dansk hav.

Miljøminister var advaret mod ulovlig udledning

Tidligere på året kom det frem, at embedsfolk fra Kammeradvokaten havde advaret Miljøstyrelsen om, at de med deres vejledning til håndtering af spildevand muligvis blåstempler ulovlig udledning af miljøfarligt spildevand.

Læs mere: DN: Miljøstyrelsens håndtering af norsk oliespildevand bør undersøges

Ifølge vejledningen kan en virksomhed få lov at udlede giftigt spildevand i havet, selvom koncentrationen af kemiske stoffer overskrider de grænseværdier, vi ellers har fastsat.

Men det strider mod EU-lovgivning og retspraksis på området lyder det fra bl.a. professor Ellen Margrethe Basse, der har vurderet, at udledningen af spildevand med kemi over grænseværdierne er ulovligt, når det hav, hvor udledningen sker, i forvejen er belastet af for meget kemi.

- Det er stærkt kritisabelt, hvis Miljøstyrelsen på et fejlagtigt grundlag har givet mulighed for at udlede giftigt spildevand i vores stærkt belastede danske hav - til skade for naturen her, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Stædige øboere afslørede olieforurening: Vi blev kaldt sabotører

På renseanlægget på Stigsnæs syd for Skælskør har virksomheden RGS Nordic gennem 25 år behandlet millioner af tons industrispildevand fra bl.a. Norge og lukket det ud i det lille havområde Agersø Sund, selvom spildevandet fortsat indeholder store mængder miljøfarlige stoffer.

Det er en ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der nu har sat en foreløbig stopper for at forureningen med oliespildevand kan fortsætte i Agersø Sund.

I Horsens har klagenævnet nemlig sagt nej til, at man i forbindelse med et vejprojekt kunne udlede kemiske stoffer over grænseværdierne i havet, netop fordi havområdet også der i forvejen er belastet af for meget kemi.

Læs mere: Fiskere i Storebælt ærgrer sig over oliespildevand: - Det er det døde hav

Ifølge Miljøministeriet vil vejledningen være suspenderet, mens man analyserer afgørelsens betydning. DN’s Maria Reumert Gjerding mener, at vejledningen bør laves helt om.

- Jeg håber, at det her er første skridt mod et totalt forbud mod at udlede tungmetaller, tjærestoffer og andet kemi over grænseværdierne i det danske hav, og at det dermed også kan betyde et stop for importen af giftigt industrispildevand fra udlandet til Danmark, siger hun.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri

Hjælp os med at kæmpe for havet