Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med mere end 135.000 medlemmer og 1.500 faste frivillige. Vores sag er dybt forankret i et levende medlemsdemokrati, og vi er den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har allerede sat spor i landskabet - i dag er cirka fem procent af Danmarks areal nemlig fredet – fra Skagen Gren til Stevns Klint.

Men Danmarks Naturfredningsforening er meget mere end naturfredninger. Vi er et fællesskab for alle dem, der ønsker at handle for naturen, miljøet og klimaet. Vi giver inspiration, og gør det nemt selv at gå ud og gøre en forskel.

Vores mærkesager

Mere plads til naturen

Vi arbejder bredt for at skabe plads til naturen bl.a. ved at omlægge landbrugsjord til natur, forbinde naturområder og frede naturperler.

Vi arbejder for at øge biodiversiteten gennem kampagner såsom Plads til det Vilde og Sommerfugleeffekten og ved at arbejde for 20 procent urørt skov i Danmark.

Vi arbejder for at øge andelen af beskyttet natur i Danmark, så vi kan bremse naturens tilbagegang og skabe gode levesteder for truede arter.

En løsning på klimakrisen

Klimaforandringerne raser – men vi kan nå at vende udviklingen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et 100 procent CO2-neutralt Danmark i 2040. Det skal bl.a. ske ved:

  • At give naturen mere plads - bl.a. skal ineffektiv landbrugsjord omlægges til natur, og vi skal have meget mere skov og urørt skov i Danmark.
  • At udfase biomasse hurtigt, så der ikke bliver brændt træ af i den danske energiforsyning.
  • At indføre en CO2-afgift, som gør det dyrere at forurene – og billigere at forbruge og producere klimaklogt.

Et Danmark uden sprøjtegift

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et sprøjtefrit Danmark.

Sprøjtegift fra både landbruget og private haver ender i vores grundvand og forurener vores drikkevand og vores natur.

Derfor engagerer vi tusindvis af haveejere via projekt Slip Haven Fri, hvor vi står sammen om at droppe sprøjtegift i haven og gøre haven mere vild til gavn for biodiversiteten.

Øge børns tilknytning til naturen

Når børn får gode oplevelser i naturen, får de også et tættere forhold til naturen og et ønske om at passe godt på den.

Børn med mange naturoplevelser vokser op som brugere og beskyttere af naturen, når de bliver voksne. Men børn kommer i dag kun halvt så meget ud i naturen, som deres bedsteforældre gjorde.

Derfor arbejder vi for at bringe børn tættere på naturen og bidrage til, at mange flere børn begejstres af naturen og får lyst til at udforske og passe på den.

Det gør vi bl.a. ved:

  • At arbejde for bedre rammer, for at børn får flere naturoplevelser og mere viden om natur, miljø og klima.
  • At samarbejde med andre organisationer og foreninger om et fælles mål, om at flere børn kommer mere ud i naturen.
  • At udvikle aktiviteter og tilbud særligt målrettet børn og børnefamilier herunder i dagtilbud og skoler.

Mere om Danmarks Naturfredningsforening

Følg os på sociale medier