Vi befinder os i en global biodiversitetskrise, der i omfang kan sammenlignes med klimakrisen. Der er en voldsom tilbagegang i antallet af arter, hvilket har store konsekvenser for vores samfund og økosystemer.

Læs mere: Hvad er biodiversitet?

Mere plads til den vilde og frie natur kan være med til at vende den triste udvikling. Et sted at starte er at anlægge en vild have.

En vild have er nemlig guld værd for biodiversiteten – og så er den også sjov for den dyreglade type, der godt kan lide at få uventet besøg. Den vilde have gavner en lang række nedbrydere, insekter, fugle og andre dyr som er hårdt presset og har brug for, at der er mere plads til dem i naturen.

Man skal dog være en smule vågen og opmærksom, hvis man vil opleve det spændende dyreliv i sin have, men med lidt tålmodighed kan det sagtens lade sig gøre.

Læs mere: Sådan får du en vildere have med 10 gode naturelementer

Bliv klogere på, hvilke sjove nedbrydere, flotte insekter og andre spændende dyr, som du kan møde i din have herunder.

Gør som tusindvis af andre haveejere og tilmeld din have til vores projekt Slip Haven Fri.

Det er gratis, og så får du vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen.

Eksempler på dyr i haven


Sæt pris på bænkebideren

Bænkebideren er vigtig for vores biodiversitet og er til stor gavn i haven, da den hjælper med at nedbryde dødt materiale, som for eksempel døde blade og ådsler. Med en vild have giver du bænkebideren gode forudsætninger for at kunne finde både føde og levesteder.

Bænkebideren lyder måske ikke som det mest spændende dyr at få besøg af, men den lille nedbryder er sjovere og mere spændende, end du måske lige går og tror.

Bænkebideren er faktisk et krebsdyr og er i familie med krabber og hummere. Men modsat krabber og hummere har bænkebideren udviklet sig til at leve på land i stedet for i vand. Så næste gang du ser en bænkebider i haven, kan du tænke på, hvor vild en evolutionær udvikling den har været igennem.

Bænkebideren er særligt glad for fugtige områder i haven, som for eksempel under store sten, under døde træer eller under et krible-krable hotel. Hvis du vil give den lille nedbryder gode livsbetingelser, er det derfor en god ide at indtænke disse elementer i haven.

Læs mere: Sådan kan du anlægge sten i haven


Få stor gavn af ørentvisten i din have

Et af nyttedyrene, du kan få stor glæde af i haven, er ørentvisten. Ørentvisten er vigtigt for vores biodiversitet, da den er med til at rydde op i naturen ved at spise plantemateriale og bladlus. Men det lille insekt er en overset – og ofte misforstået – fætter.

På trods af sit drabelige udseende med de store kroge på bagkroppen er ørentvisten ganske harmløs. Den bruger krogene til at fange små byttedyr, men er ikke stærk nok til at gennembore vores tykke hud. Til gengæld kan den med stor appetit spise smådyr, som kan finde på at invadere roserne eller andre prydplanter.

Ørentvisten holder af fugtige og mørke steder. Derfor er et kvashegn eller en kvasbunke i din have et genialt gemmested til det lille insekt.

En nem måde at lave en kvasbunke i haven er ved at lade være med at køre haveaffaldet på genbrugsstationen, men i stedet samle haveaffaldet i bunker i haven. Og med en kvasbunke i haven er der stor sandsynlighed for, at ørentvisten finder vej forbi din have.

Læs mere: Sådan bygger du et kvashegn af gamle grene


Lad jordhumlen bestøve din have

Jordhumlen – eller brumbassen som mange kalder den – er nok den mest kendte af de danske humlebiarter. Humlebier bestøver effektivt blomster og afgrøder i din have. Derfor er den betydningsfuld for vores biodiversitet og vigtig at passe på og give gode livsbetingelser.

Når humlebien mæsker sig i blomsternes pollen og nektar, kan du høre en velkendt summen, som skabes af humlebiens brystmuskler. Rystelserne løsner pollenet fra blomsten, og det gør bestøvningen mere effektiv og giver dig en rigere høst af for eksempel æbler, tomater og bær.

Læs mere: Mød de 7 mest almindelige humlebier

Hvis du gerne vil have gavn af jordhumlen og hjælp til at bestøve havens planter og afgrøder, skal du sørge for, at der er gode levesteder til den i haven. Her er en vild have det rene paradis for jordhumlen, da den både får gode levesteder og masser af nektar fra blomster.

Den store humlebi foretrækker at bosætte sig i jordniveau, og meget gerne hvor andre dyr har haft bo. Kvashegnet er også et godt hjem for jordhumlen. Som alternativ kan du bygge dit eget humlebibo.

Læs mere: Sådan bygger du insekthoteller til din have


Hjælp citronsommerfuglen og find den i din have

Mange af de hjemmehørende arter af sommerfugle i Danmark har været hårdt presset de seneste år. Her giver en vild have med mange forskellige blomster og buske gode forudsætninger for, at sommerfuglene har gode livsbetingelser.

Læs mere: 20 mest almindelige danske dagsommerfugle du kan se i din have

Du kan blandt andet hjælpe citronsommerfuglen ved at plante blomster, buske og træer som den sætter pris på. Citronsommerfuglen er kendetegnet ved at hannen har citrongule vinger, hvor hunnens vinger er mere lysegule. Begge har en orange plet midt på vingen.

Plant for eksempel et tørstetræ i haven. Citronsommerfuglen vil nemlig kun lægge æg på tørst eller vrietorn. Det skyldes, at citronsommerfuglelarverne har meget specifikke ønsker til, hvad de gider at spise, og de vil altså kun spise blade fra disse to planter.

Derfor er tørstetræet essentielt for citronsommerfuglens overlevelse – og med sådan et træ i haven, er der gode chancer for, at den smukke gule sommerfugl finder vej forbi din have.

Læs mere: Plant et tørstetræ i haven og hjælp citronsommerfuglen


Lad pindsvinet ordne sneglebestanden

Et andet nyttedyr du kan få stor gavn af i haven, er pindsvinet. En vild have er en god måde at invitere det søde og stikkende dyr velkommen på, da det giver pindsvinet gode forudsætninger for at finde føde og et sted at bo.

Pindsvinet æder blandt andet snegle i stor stil, og vil du bare holde lidt af sneglebestanden under kontrol i nærheden af køkkenhaven, er kvashegnet et godt sted at starte. Pindsvinet vil nemlig gerne bo i skjulte omgivelser, og det flytter derfor gerne ind i bunden af kvashegnet i haven.

Jo tættere, bredere og mere beskyttet hegnet er i bunden, jo bedre. På den måde kan pindsvinet nemlig lettere finde beskyttelse og et sted at gå i hi, når efteråret kommer.

Hvis du har en robotplæneklipper og gerne vil passe ekstra godt på pindsvinet, skal du lade den køre om dagen og ikke om natten. Pindsvinet er nemlig ude og finde føde om natten, og det sker desværre nogle gange, at pindsvinet bliver kørt over af en robotplæneklipper om natten.

Læs mere: Giv pindsvinet et sted at bo i vinteren


Skrubtudsen er glad for vand i haven

Skrubtudsen er som mange andre padder i Danmark fredet og i tilbagegang. Det skyldes blandt andet, at de vandhuller som padderne er afhængige af, bliver forurenet. Derfor er det vigtigt, at du ikke bruger sprøjtegift i din vilde have, da det har negative konsekvenser for biodiversiteten og naturen.

Skrubtudsen er kendetegnet ved at have kobberfarvede øjne og tør, brun hud. Selvom du måske tænker, at en skrubtudse er en slimet fætter, er den faktisk kun slimet når den har skiftet ham, hvilket kun sker efter den har været i vinter-dvale.

Skrubtudser – og tudser i det hele taget – er særligt glade for de områder i haven, hvor der er fugt og vand. Det kan blandt andet være en lille havedam eller et regnvandsbed.

Læs mere: Sådan laver du en havedam eller et vandhul i haven

Du skal dog være heldig, hvis en skrubtudse yngler i din havedam. Skrubtudser foretrækker nemlig at yngle i søer eller store vandhuller, hvor der også er fisk. Men skrubtudsen er almindelig i hele Danmark, så der er stadig en chance for, at en skrubtudse kommer forbi dit vandhul i haven.


Lav varme steder i haven og få besøg af stålormen

For stålormen er en vild have et perfekt sted at komme forbi og holde en velfortjent pause. En vild have giver nemlig gode forudsætninger for at stålormen kan finde føde som snegle, orme og insekter, og finde et sted at varme sig.

Men du kan nemt blive snydt, når du møder en stålorm i haven – den ligner nemlig en slange, men er faktisk et firben. Stålormen har bare mistet for- og bagben igennem evolutionen. På ét område ligner stålormen andre firben, for den smider også halen, hvis den føler sig angrebet eller bliver løftet op.

Stålormen og andre krybdyr har brug for varme udefra for at kunne fungere. Derfor er stålormen særligt glad for områder i haven, hvor den kan få lov til at varme sig – det kan for eksempel være på sten, der står i sollys eller på sydvendte skråninger i haven.

Læs mere: Sådan får du varme områder i haven

Du kan sagtens møde en stålorm i haven, men den lever skjult og bevæger sig ikke meget omkring. Det er optimalt at lede efter stålormen under sten eller brædder, hvor der er varme og lys i haven.


Gamle træer i haven er perfekte levesteder til egern

Vilde haver med gamle træer er et godt sted for det lille pelsede dyr. Egern er nemlig glade for områder, hvor der er gamle træer, og beplantningen er tæt og alsidig.

Læs mere: Gode råd om gamle træer i haven

Du kan være heldig at få besøg af et egern, hvis du har gamle nåletræer, egetræer eller bøgetræer i haven. De gamle træer giver de bedste forudsætninger for, at et egern kan bygge rede og finde føde.

Egeren spiser alt fra nåletræsfrø, hasselnødder, bog og agern. Og vil du gerne byde de små egeren velkommen i haven, kan du selv lægge føde ud til dem.

Du kan for eksempel købe en foderautomat til egern. Du skal bare være sikker på, at låget kan løftes, og at egernet kan se, hvad der er i.

Læs mere: Egern i Danmark


Inviter spætmejsen velkommen i haven

Et rigt fugleliv er også noget, du kan hjælpe på vej med en vildere have. En lang række fugle har nemlig meget specifikke ønsker til både føde og levesteder.

Læs mere: Næsten halvdelen af ynglende fugle er truede eller allerede uddøde

Spætmejsen er for eksempel en lille, sjov og smuk fugl, som du kan få besøg af. Den har en blågrå farve på oversiden og en lysere underside – og så har den en karakteristik sort streg gennem øjet.

Hvis du ser en fugl, der klatrer både op og ned ad træerne i haven, kan du være ret sikker på, at det er spætmejsen. Det er nemlig den eneste fugl i Danmark, som klatrer begge veje op og ned ad træer.

Spætmejsen sætter stor pris på gamle træer og bruger hullerne i træerne til at bygge rede i. Hvis du vil hjælpe den lille fugl, skal du derfor sørge for at lade dine gamle og hule træer i haven stå. Så er du måske heldig, at spætmejsen flytter ind i din have.


Dværgflagermusen har brug for et rigt insektliv

En vild have giver gode forudsætninger for et rigt insektliv, der er til gavn for biodiversiteten. Det rige insektliv er vigtigt at opretholde, da flere dyr som blandt andet dværgflagermusen, er afhængige af insekter som føde.

Læs mere: Flagermus i Danmark

Det betyder, at hvis insekterne forsvinder, får dværgflagermusen store problemer med at kunne finde nok føde. Dværgflagermusen er særlig glad for insekter som myg og natsværmere.

Udover et rigt insektliv giver en vild have også gode forudsætninger for at dværgflagermusen kan finde attraktive levesteder. Dværgflagermusen er nemlig særlig glad for at flytte ind i gamle og hule træer.