Arbejdsområde

Aimi Hamberg arbejder med hav og marin biodiversitet generelt, med et særligt fokus på havvind, naturgenopretning og beskyttede områder. Aktuelt arbejder Aimi med at sikre at udbygningen af havvind sker indenfor havets bæreevne og at på at gøre udbygningen af marin vedværende energi så positiv for havnaturen som muligt. Aimi har derfor arbejdet med at etablere en Havnaturfond, som sikrer midler til marin naturgenopretning.

Derudover arbejder Aimi på at få strengt beskyttede og almindeligt beskyttede marine områder udpegede og beskyttede, samt på at Danmark overholder målene i direktivet for maritim fysisk planlægning (Havplanen), i EU's Biodiversitetsstrategi, Havstrategiramme-, Habitat- og Fugledirektivet.

Endeligt følger Aimi med arbejdet med biodiversitet, beskyttede områder og havvind i EU, HELCOM og OSPAR, samt arbejder med havpolitisk lobbyarbejde i forhold til Folketinget, Europæiske parlamentet og EU-kommissionen samt i de regionale havkonventionerne. Aimi repræsenterer DN i forskellige arbejdsgrupper i Seas at Risk, Coalition Clean Baltic og HELCOM.

Kontakt

LinkedIn: www.linkedin.com/in/aimi-hamberg
Twitter: https://twitter.com/Aimi_DN

CV

Karriere

Havpolitisk chefrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2019 – nu

Marine Scientist and Advocate, Oceana 2018-2019

Havbiolog, projektledere, Länsstyrelsen i Norrbottens län 2016-2017

Naturkortlæggere og planlæggere, Parks & Wildlife Finland, 2014-2015

Uddannelse

Master of Science, miljø- og havbiologi, Åbo Akademi 2015

Natur og miljø