Arbejdsområde

Lena Bau arbejder med fredningssager i hele landet. Udformning, præsentation og forhandling af fredningssager, som er besluttet af DN's Hovedbestyrelse.

CV

Karriere

Fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening 2021-nu

Naturmedarbejder i Odsherred Kommune 2017-2021

Naturmedarbejder i Middelfart Kommune 2008-2017

Miljømedarbejder i Faxe Kommune 2007-2008

Miljømedarbejder i Fyns Amt 2005-2007

Projektleder for LIFE-projekt, Thy Statsskovdistrikt 2004-2005

Projektansat, bl.a. bilag IV-arter, herunder bævere, i Skov- og Naturstyrelsen

Natur og miljø