Anders er naturrådgiver i afdelingen Natur og Miljø som en del af teamet, der arbejder med lokale sager. Anders hjælper og rådgiver DN's lokale afdelinger om håndtering af sager og støtter afdelingernes arbejde med høringssvar og klager.

Hans primære arbejdsområde er naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper samt international naturbeskyttelse ift. Natura 2000 og bilag IV-beskyttede arter, beskyttede sten- og jorddiger samt råstof- og skovloven.

Derudover bidrager Anders til foreningens løbende politiske arbejde på naturområdet, herunder fx udarbejdelse af høringssvar til ny lovgivning og forslag til nye politiske initiativer m.v.

CV

Karriere

Naturrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, 2023 - nu

AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Arter og naturbeskyttelse, 2015-2023

Videnskabelig assistent, Afdeling for vildtbiologi og biodiversitet, Aarhus Universitet, 2014-15

Botanisk konsulent i Care4Nature, 2010

Uddannelse

Ph.d. i biologi fra Aarhus Universitet, 2014

Kandidat i biologi fra Københavns Universitet, 2010

Natur og miljø