Arbejdsområde

Landbrugets påvirkning af natur og miljø, herunder særligt næringsstoffer og pesticider, husdyrproduktion og husdyrregulering på nationalt og EU niveau.

EUs landbrugspolitik, herunder landdistriktsprogrammet og miljøstøtteordninger

Biomasse og bioenergiproduktion i det åbne land

Naturpleje og kogræsser-foreninger

Tillidsposter

Repræsentant for DN i Collective Impact gruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource”

Medlem af Advisory Board i den fødevarepolitiske tænketank Frej

CV

Karriere

Landbrugsmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2008 - nu

Planteavls- og naturkonsulent, Sjællandske Familielandbrug/Agrovi 1996-2008

Dansk Landbrugs Grovvareselskab, 1989-1996

Planteavls-assistent, Slagelseegnens Landboforening 1988-1989

Uddannelse

Cand. agro, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1988

Natur og miljø