Anders Horsten arbejder primært med skov og biodiversitet generelt, med et særligt fokus på vild natur.

Aktuelt arbejder Anders med at fremme biodiversitet i de danske skove, bl.a. gennem at øge arealet med urørt skov og fremme etablering af nye skove ved naturlig tilgroning. Derudover arbejder Anders med naturnationalparkerne, så de lever op til målene om at gøre en forskel for biodiversiteten.

Endelig følger Anders arbejdet med biodiversitet i FN og arbejder med naturpolitisk lobbyarbejde i forhold til Folketing og kommuner.

Anders sidder i 92-gruppen og er sekretariatets medlem af Skovrådet. Anders varetager også kontakten til DN’s Skovnetværk.

CV

Karriere

Naturpolitisk rådgiver i Danmarks naturfredningsforening 2023 - nu

Biolog i Mariagerfjord Kommune 2007 -2023

Uddannelse

Cand.scient. i biologi, Aarhus Universitet, 2006

Natur og miljø