Arbejdsområde

Cathrine arbejder med bæredygtig fiskeriforvaltning og med at få indført fiskeriregulering, som skal sikre, at fiskeriets påvirkning af havnaturen mindskes. Aktuelt arbejder Cathrine med den grønne omstilling i fiskeriet, blandt andet ved at sikre støtte til et kystnært skånsomt fiskeri i Danmark samt etablering af trawlfrie områder, hvor vigtige levesteder for fisk beskyttes mod bundslæbende redskaber.

Desuden arbejder Cathrine med at sikre fastsættelsen af bæredygtige fiskekvoter og beskyttelse af truede arter såsom ål og stenbider. Endelig arbejder Cathrine også med at få indført et fuldt dokumenteret fiskeri med kameramonitering, og hun sidder i følgegruppen for kameraprojektet i Kattegat. Endvidere arbejder Cathrine med implementeringen af EU-regler, som skal sikre en bæredygtig fiskeriforvaltning, såsom EU's fælles fiskeripolitik, EU's handlingsplan for genopretning af marine økosystemer og den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond, som skal støtte den grønne omstilling af fiskeriet og genopretningen af fiskebestandene.

Cathrine repræsenterer DN i diverse arbejdsgrupper og udvalg, der er nedsat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, samt i sammenarbejde med andre NGO'er og paraplyorganisationer (Clean Coalition Baltic og Seas At Risk) på EU-niveau.

CV

Karriere

Chefrådgiver hav-og fiskeripolitik, Danmarks Naturfredningsforening, 2019 - nu

Kampagne leder for Danmark, Our Fish, 2018-2019

Manager, Ending overfishing in Europe, The Pew Charitable Trust 2011-2018

Biodiversity Policy Coordinator, The Irish Environmental Network, 2008-2011

Uddannelse

MA: Environment, Development and Policy, University of Sussex, UK, 2006

Natur og miljø