Arbejdsområde

Emma er politisk rådgiver og arbejder med fremme DN's interesser på nogle af de dagsordener, der fylder meget i offentligheden, for eksempel grøn omstilling af landbruget og iltsvind. Derudover hjælper Emma til på projekt Grønt Akademi, der skal styrke ungdomspolitikeres viden om grøn omstilling. Hun bidrager også til at styrke DN's lokalpolitiske interessevaretagelse.

CV

Karriere

Politisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening 2023 - nu

Fuldmægtig og siden ministersekretær i Miljøministeriet 2018-2023

Uddannelse

Kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet i 2020

Natur og miljø