Arbejdsområde

Jens la Cour arbejder med bl.a. med koordinering af og interessevaretagelse i EU-sager, tværgående miljø- og naturpolitik, public affairs og projektledelse.

Han står for udvikling af lokale interessevaretagelse for foreningens frivillige udvikling og med implementere DN’s politiske strategi 2022-26, som han også har bidraget for at udvikle. Herudover er han projektleder for ”Fælles mærkesag” som en del af strategien.

Han har tidligere været kampagneleder for klimakommuner og klimakommune Plus til indsatsen blev afsluttet i 2021. og bidraget bl.a. til vores Energiforsyningspolitik, Produktionspolitik og Klimatilpasningspolitik.

Internationalt står han for dialog med EU-Kommissionen, Europa-parlamentsmedlemmer og er det danske medlem af the Political Council i European Environmental Bureau (EEB).

Tillidsposter

Political Council; European Environmental Bureau, Bruxelles.

EU- specialudvalget for miljø og §2 udvalget for landbrug og fødevarer (EU-specialudvalg).

Medlem af aftagerpanelet på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

Medlem af aftagerpanelet for Sustainable Cities (SUSCI) program på Aalborg Universitet i København.

CV

Karriere

EU og miljøpolitisk rådgiver Danmarks Naturfredningsforening 2007-

Fuldmægtig Miljøstyrelsen 2001-2007

Fuldmægtig Miljøministeriets departement 1998-2001

Ekstern Lektor, institut for Statskundskab, Københavns Universitet 1998-2000

Konsulent Kommunernes Landsforening 1996-1998

Uddannelse

2023: Projektlederuddannelse, Implement Consulting Group.

2009 – 2010: NGO lederuddannelsen, 1,5-årig lederuddannelse (5 moduler, 40 ETCS point, merkonom) hos Ankerhus-gruppen med afsluttende eksamen juni 2010.

1995: Cand.scient. adm. Roskilde Universitet.

Natur og miljø