Arbejdsområde

Bo Håkansson arbejder bl.a. med EU naturbeskyttelse herunder EU's Biodiversitetsstrategi, Natura 2000 og EU's Naturgenopretningsforordning og varetager det politiske arbejde rettet mod Folketinget og EU, og repræsenterer DN i de grønne organisationers europæiske paraplyorganisation EEB, indenfor disse områder.

Bo arbejder med økonomisk værdisætning af natur (økosystemtjenester) og finansieringsmuligheder for varetagelse af natur og naturgenopretning. Bo arbejder også med forvaltning af både jagtbare og truede arter og har medvirket i udarbejdelsen af en række nationale forvaltningsplaner, og er faglig rådgiver for DNs repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.

Bo står også for DNs praktiske projekter for truede dyrearter. Bo er sekretær for Det Grønne Kontaktudvalg, der er de danske grønne organisationers kontaktforum, og har DNs vicepræsident som formand.

Tillidsposter

Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om ulv

Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om skarv

Medlem af Vildtforvaltningsrådets "Arbejdsgruppe om revision af jagttider"

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om sæler

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om bæver

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om Natura 2000 - "Grønt Fremdrifts Forum"

Sekretær for de grønne organisationers kontaktforum "Det Grønne Kontaktudvalg"

CV

Karriere

Biolog i Danmarks Naturfredningsforening, 1997 - nu

Biolog i Hvidovre Kommune, 1996

Uddannelse

Cand.scient. i biologi, Københavns Universitet, 1994

Natur og miljø