Arbejdsområde

Mette arbejder med cirkulær økonomi og dermed med koblingen mellem natur- og biodiversitetskrisen, klima-krisen samt vores forbrug og produktion. Vores forbrug og produktion trækker voldsomt på naturens ressourcer og udleder store mængder CO2. Derfor arbejder Mette særligt med politisk interessevaretagelse, som skal omstille samfundsøkonomien i en mere cirkulær retning, for dermed også at give naturen mere ro og mere plads.

CV

Job

Specialkonsulent, Miljøstyrelsens direktionssekretariat, 2017-2020

Fuldmægtig, Miljøministeriets departement, 2014-2017

Cabinet Officer, Westminster City Council, 2013-2014

EU Expert Speaker, EU Kommissionen, 2012-2014

Student, Udenrigsministeriet, 2012-2013

Blue Book Trainee, EU Kommissionen, 2011-2012

Praktikant, Den Danske Ambassade i Spanien, 2010-2011

Uddannelse

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet, 2013

Master Political Science, University of Washington, 2011

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet, 2010

Natur og miljø