Arbejdsområde

Leder det daglige arbejde med lokale sager (fredningssager undtaget)

Varetager foreningens politiske arbejde med planlov, kyster, VVM m.v.

Rådgiver i sager om planlov og planlægning, klimatilpasning, VVM, landdistrikter m.m.

Sekretær for Planfagligt Udvalg

Tillidsposter

Beskikket censor for faget Klimatilpasning, design og vand, Københavns Universitet, Skov & Landskab 2012-

Dansk Byplanlaboratoriums Repræsentantskab

VVM-udvalget, Miljø- og Fødevareministeriet

CV

Karriere

Leder for lokale sager, Danmarks Naturfredningsforening 2010-

Natur og Miljømedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2005-2010

Hovedstadens Udviklingsråd, Plandivisionen, Regionplanlægger 2002-2005

Hovedstadens Udviklingsråd, Plandivisionen, Revision af kommune- og lokalplaner 2000-2002

Ekstern lektor på Københavns Universitet, Center for Afrikastudier 2000 - 2002

Uddannelse

NGO–lederuddannelse, Frontsetter, 2014

Cand. Scient. Kulturgeograf, Københavns Universitet 1999

Natur og miljø