Arbejdsområder

Lasse Jesper Bering Pedersen arbejder i afdelingen for Natur, Miljø og Klima. Hans primære arbejdsopgaver relaterer sig til den nationale planlægning på energiområdet, herunder opførsel af vindmøller på land og hav, solceller, brug af biomasse, CCS, PtX mv. Dette arbejde spænder fra rådgivning af lokalafdelinger til public affairs, politik udvikling og virksomhedssamarbejder med brancher og udviklere. Lasse sidder blandt andet i specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik (Energistyrelsen), i bioenergiarbejdsgruppen i EEB (European Environmental Bureau), i NEKST-arbejdsgruppen for hurtigere udbygning af elnettet (den nationale energikrisestab), i IDAs ekspertgruppe om biodiversitet og VE, og i 92-gruppens bioenergigruppe.

Nøgleord: Energiforsyning, Vindenergi, Solenergi, PtX, CCS, Biomasse, Bioenergi, Biobrændsler, Varmepumper, Energibesparelser, Miljøvurdering, Miljøgodkendelser og VVM.

Tillidsposter

Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik (Energistyrelsen)

Bioenergiarbejdsgruppen i EEB (European Environmental Bureau)

92- Gruppens klimagruppe og Bioenergigruppe.

Følgegruppe til brancheaftale om bæredygtig biomasse.

Faglig sekretær for Klima- og Agenda21-netværket i DN

Energinets Interessentforum

Partnerskabet for bæredygtig bioraffinering

CV

Karriere

Klima- og energipolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2016 -

Plan- og projektmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2013 - 2015

Informationsmedarbejder, Miljøministeriet 2010 – 2013

Uddannelse

Cand.tech.soc. Roskilde Universitet, 2013

Natur og miljø