Arbejdsområder

Daniel Hauberg arbejder bredt med klimapolitik og landbrug, med et særligt fokus på landbrugets drivhusgasudledninger. Aktuelt arbejder Daniel for, at Danmark lever op til sine forpligtigelser i klimaloven, bl.a. ved at fremme udtagning af kulstofholdige lavbundsjorder, indførsel af en drivhusgasafgift på landbruget og andre klimapolitiske virkemidler.
Daniel sidder i den nationale styregruppe for udtagning af lavbundsjorder, og repræsenterer DN i 92-gruppens klimagruppe og fællesgruppe.

CV

Karriere

Klima- og landbrugspolitiskrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2021 - nu

Partisekretær og politisk rådgiver på Christiansborg 2015-2020

Uddannelse

Cand. Scient. Pol, Københavns Universitet 2015

Natur og miljø