Arbejdsområde

Therese Nissen arbejder primært med havrelaterede emner, bl.a. beskyttelse af vores havområder (havplan og havstrategi), de miljøeffekter som bl.a. opstilling af havvind kan have på havet (fx på organismer, havbunden og hydrografien) og de marine naturnationalparker i Lillebælt og Øresund. Derudover har hun i mange år arbejdet med lokale sager indenfor natur og miljø, bl.a. Naturbeskyttelseslovens § 3 (vores hverdagsnatur) og bygge- og beskyttelseslinjerne, samt udvidelser af landbrug, og den effekt som dette kan have på den nærliggende natur og landskab. For nuværende er hendes opgaver ifm. lokale sager, sager om husdyrbrug.

Therese arbejder også med projekt Slip Haven Fri, hvor hun rådgiver Rema 1000 i valg af biodiversitetsvenlige planter, og mindre rådgivning af henvendelser omkring hvordan man gør sin have mere 'vild'.

CV

Karriere

Natur- og miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2015 - nu

Natur- og landbrugsmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2010-2015

Naturmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2009-2010

Uddannelse

Cand.Scient. i biologi, Københavns Universitet 2009

Natur og miljø