Arbejsområde

Fredningssager i hele landet. Udformning, præsentation og forhandling af fredningssager, som er besluttet af DN's Hovedbestyrelse.

CV

Karriere

Fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening 2021 - nu

Fredningsmedarbejder i Miljøministeriet 2010-2021

Sagsbehandling vedr. det åbne land, Miljøministeriet 2007-2010

Sagsbehandling og planlægning vedr. det åbne land, Frederiksborg Amt, 1991-2007
Private landinspektørfirmaer i Ballerup, Lyngby og Hillerød 1983-1991

Natur og miljø