Kirsten er natur- og planrådgiver i afdelingen Natur og Miljø. Hun er en del af det team af medarbejdere, der arbejder med lokale sager. Kirsten hjælper og rådgiver DN's lokale afdelinger om håndtering af sager og støtter afdelingernes arbejde med høringssvar og klager. Hendes primære arbejdsområder er landzone, bygge- og beskyttelseslinjer (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsminde-) og adgang. Derudover bidrager hun også til arbejdet med kommune- og lokalplaner.

Kirsten har også ansvar for DN's adgangspolitik, der både løftes gennem klagesager og politisk lobbyindsats, og DN’s arbejde med national- og naturparker, herunder kontakten til DN's natur- og nationalparknetværk. Derudover bidrager hun til foreningens løbende politiske arbejde på natur- og planområdet, herunder f.eks. udarbejdelse af høringssvar til ny lovgivning og forslag til nye politiske initiativer mv.

CV

Karriere

Natur- og planrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, 2023 - nu

Sagsbehandler/planlægger i Køge Kommune, 2020 - 2023

2016 - 2020: Politisk konsulent i Friluftsrådet

Uddannelse

Kandidat i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning), Københavns Universitet, 2016

Bachelor i geografi og geoinformatik, Københavns Universitet, 2013

Natur og miljø