Arbejdsområde

Marie-Louise Krawack arbejder med marin naturbeskyttelse. Aktuelt arbejder Marie-Louise med beskyttede og strengt beskyttede områder, beskyttelse af havbunden og marine arter herunder havpattedyr. Derudover arbejder hun med marine presfaktorer så som fiskeri og påvirkningen på det marine miljø. Det omfatter implementering af EUs biodiversitetsstrategi, havstrategidirektivet og Natura 2000-direktiverne (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet) samt direktiv for maritim fysisk planlægning.

Marie-Louise repræsenterer Coalition Clean Baltic i arbejdsgrupper i det regionale samarbejde HELCOM og Seas at Risk i EU gruppen TG Seabed og i arbejdsgrupper i det regionale samarbejde OSPAR.

CV

Karriere

Havpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2023 - nu

Specialkonsulent, Miljøministeriets departement, 2018-2023

Marinbiolog, Miljøstyrelsen og Naturstyrelse, 2012-2018

Uddannelse

Cand.scient. i marinbiologi, Aarhus Universitet

Natur og miljø