Arbejdsområde

Birgitte Bang Ingrisch er daglig leder af og ansvarlig for fredningsområdet i DN. Det omfatter blandt andet koordinering, prioritering og dokumentation af fredningsarbejdet, fredningsplanlægning og varetagelse af konkrete fredningssager. Desuden er hun ansvarlig for kontakten til hovedbestyrelsen i spørgsmål om fredning.

CV

Karriere

Fredningsleder, Danmarks Naturfredningsforening 2004 - nu

Direktionssekretær, Danmarks Naturfredningsforening 2001-2004

Sagsbehandler, Danmarks Naturfredningsforening 1995-2001

Sagsbehandler, Frederiksborg Amt, 1991-1995

Uddannelse

Cand. techn. soc. Roskilde Universitetscenter, 1990

Natur og miljø