Daglig leder af og ansvarlig for fredningsområdet i DN, herunder koordinering og prioritering af nye fredningssager, fredningsplanlægning og varetagelse af konkrete fredningssager. Desuden ansvarlig for kontakten til hovedbestyrelsen i fredningsspørgsmål.

CV

Karriere:

2004 - Fredningsleder, Danmarks Naturfredningsforening


2001 – 2004 Direktionssekretær, Danmarks Naturfredningsforening


1995 – 2001 Sagsbehandler på sager efter naturbeskyttelsesloven, planloven og miljøbeskyttelsesloven, Danmarks Naturfredningsforening


1991 – 1995 Sagsbehandler på sager efter naturbeskyttelsesloven, planloven mv., Frederiksborg Amt


1991 - 1991 Projektmedarbejder på projekt om grønne regnskaber, DSB


1988 – 1990 Studentermedarbejder, Planstyrelsen, Miljøministeriet

Uddannelse:

2009 – 2010 NGO lederuddannelsen, 1,5-årig lederuddannelse hos Ankerhus-gruppen med afsluttende eksamen juni 2010.


2008 Coaching 2 af team hos Attractor, en uddannelse i at skabe effektive og engagerede arbejdsfællesskaber


2007 Coaching 1 hos Attractor, en uddannelse der udvikler færdigheder i at skabe effektive og udviklende samtaler


2004 Projektledelse, internt uddannelsesforløb i Danmarks Naturfredningsforening


1986 – 1990 Cand. techn. soc., Den Teknologisk Samfundsvidenskabelige Planlæggeruddannelse på Roskilde Universitetscenter


1984 – 1986 Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter


1980-1983 Matematisk-samfundsfaglig student fra Haslev Gymnasium

Natur og miljø