Arbejdsområde

  • Rådgivning og sagsbehandling indenfor akvakultur, fiskeri og forurening af vandløb, søer og havmiljø.
  • Overfladevand - hav, søer og vandløb - og dets forurening, naturgenopretning og regulering
  • Vandplanlægning - nationalt og EUAkvakultur - regulering og konkrete sager
  • Spildevand - regulering og konkrete sager

DN-repræsentant i Coalition Clean BalticSeas at Risk

CV

Karriere

Miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 1986 - nu

Uddannelse

Bundfaunaprojekter Århus Amt og Århus Universitet 1984-1986

Cand.scient. biologi Århus Universitet 1984

Natur og miljø