Arbejdsområde

Jens Anton er chef for den politiske og faglige afdeling Natur og Miljø. Han leder DN's arbejde med politisk interessevaretagelse på lokalt, nationalt og europæisk plan. Derudover står afdelingen for det lokale sagsarbejde med klager og høringssvar samt fredningssager.

CV

Karriere

Afdelingschef i DN, 2021 - nu

Kontorchef og kommunikationschef i Social- og Ældreministeriet/Social- og Indenrigsministeriet: 2019-2021

Kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer 2016-2019

Politisk journalist og vært på Radio24syv 2014-2016

Journalist og journalistpraktikant på Politiken 2010-2012 og 2013

Uddannelse

Journalist fra Danmarks Journalisthøjskolen (DJH) i Aarhus (2014)

Efteruddannelse i offentlig ledelse ved CBS.

Natur og miljø