Arbejdsområde

Kristine Brodersen er ansat som student i sekretariatets landnaturteam, hvor hun assisterer teamet med både større og mindre undersøgelser samt tilfaldende opgaver vedr. naturen på land.

CV

Karriere

Studentermedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening 2022 - nu

Studentermedarbejder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (Københavns Universitet) 2022 - 2023

Studentermedarbejder i Oxfam IBIS 2020 - 2021

Uddannelse

Kandidat i Klimaforandringer 2022 - nu

Bachelor i Naturressourcer (specialisering i Naturforvaltning) 2018-2021

Natur og miljø